Onze diensten

Wij voeren projecten uit die variëren van zeer kleinschalig tot groot

Natuurbeheer

Als cultuurtechnisch loonbedrijf zijn wij gespecialiseerd in natuurbeheer. Met vakkundig personeel en professioneel materieel voeren wij diverse werkzaamheden uit, zoals rietland plaggen, wandelpaden herstellen en maaien van zomergewas.

Rietland maaien en plaggen

Het is belangrijk dat rietland beheerd wordt. Als rietland bijvoorbeeld niet regelmatig wordt gemaaid, treedt er binnen afzienbare tijd verbossing op. Naast rietland maaien, plaggen wij uw rietland ook. Door verdroging ontstaan er namelijk dikke plakken met plantenresten aan de rand van het rietmoeras, waardoor het water er niet meer goed bij kan komen. De hoeveelheid riet neemt af en er ontstaat een steeds meer dorre vlakte. Door het rietland te plaggen, verdwijnen de plakken met plantenresten, met als gevolg dat het water weer stroomt en het riet ongestoord kan groeien.

Wandelpaden herstellen

U kunt onze hulp ook inroepen voor het herstellen van wandelpaden. De herstelwerkzaamheden bestaan uit het herstellen van de oorspronkelijke breedte van het pad, het weghalen van onkruid op en rond het pad en het aanvullen van het pad met het oorspronkelijke materiaal. In enkele gevallen vindt ook een verbreding van het wandelpad plaats.

Maaien en afvoeren zomergewas

Naast maaien en plaggen van rietland en wandelpaden herstellen, helpen wij u ook graag met maaien en afvoeren van zomergewas. Door het maaibeheer onderhoudt u een hooiland met grassen en kruiden of een ruigte. Robuuste soorten zoals struiken en bomen krijgen geen kans zicht te vestigen. Door het maaibeheer worden voedingstoffen afgevoerd en de concurrentie tussen soorten beïnvloed. De vegetatie wordt lichtrijker en lager, hierdoor krijgen kruiden de kans te kiemen, te groeien en zaad te vormen.

Onderhoud waterschappen

Bron Landschapsonderhoud helpt u graag met het onderhoud van watergangen, opschonen van sloten en het vernieuwen van dammers en duikers. Omdat in de loop van de tijd sloten dichtslibben is jaarlijks of periodiek onderhoud van uw sloten erg belangrijk. Dit komt door vertering van slootvegetatie en het inspoelen en inwaaien van materiaal. Een verslechterde afvoer van water heeft nadelige gevolgen voor de belendende percelen en in geval van een bermsloot voor de kwaliteit en de levensduur van de wegverharding. Indien gewenst kunnen wij ook het slootvuil gelijk afvoeren. Zo heeft u er zelf geen omkijken meer naar.

Beschoeiingswerk en vlonders

Wij plaatsen beschoeiingen, damwanden, vlonders en bruggen. Met een beschoeiing voorkomt u afkalving van uw waterkant, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van uw perceel. En wilt u een vlonder in uw tuin, is uw damwand aan vernieuwing toe of wilt u een brug laten bouwen? Bron landschapsonderhoud staat voor u klaar met jaren aan kennis en ervaring.

Grondverzet

Met ons deskundig personeel, het juiste materieel en de diverse machines en hulpstukken, streven wij naar het beste resultaat. Wij doen dit in goed overleg met de opdrachtgever. Of het nu gaat om het uitgraven van een fundering voor een aanbouw aan uw huis, of het uitgraven en verzetten van grote hoeveelheden kubieke meters grond, met onze grondverzet machines zijn wij u graag van dienst in de gemeente Westellingwerf, zoals Munnekeburen, Wolvega, en Oldemarkt.

ZOEKT U EEN TECHNISCH LOONBEDRIJF?

Bel of stuur ons een WhatsApp-bericht!