Bron Landschaps Onderhoud

Cultuurtechnisch Loonbedrijf

Wij bieden diverse diensten aan op het gebied van landschapsonderhoud

Natuurbeheer

Als cultuurtechnisch loonbedrijf zijn wij gespecialiseerd in natuurbeheer. Met ervaren personeel en professioneel materieel voeren wij diverse werkzaamheden uit, zoals rietland plaggen, wandelpaden herstellen en maaien van zomergewas.

Onderhoud waterschappen

Wij helpen u graag met het onderhoud van watergangen en schoonmaken van sloten. Omdat in de loop van de tijd sloten dichtslibben is jaarlijks of periodiek onderhoud van uw waterschappen erg belangrijk.

Walbeschoeiing en vlonders

Voor het behoud van uw walkant is een goede beschoeiing noodzakelijk. Dit voorkomt het wegzakken van uw tuin of bestrating. Ook maken wij damwanden, vlonders, schuttingen en hekwerken.

Grondverzet

Naast natuuronderhoud, onderhoud van waterschappen en walbeschoeiing, zijn wij ook gespecialiseerd in grondverzet. Wij beschikken over het juiste materieel voor het uitgraven, verplaatsen en/of ophogen van grond.

Over ons

Bron Landschapsonderhoud is een cultuurtechnisch loonbedrijf dat al 3 generaties actief is landschapsonderhoud. Wij zijn door onze kennis en materieel in staat om projecten uit te voeren die variëren van zeer kleinschalig tot groot.